Jak pracujeme

V okamžiku, kdy jsem kontaktováni zákazníkem, rozbíhá se celé kolo procesů směřující ke splnění jeho požadavků. Vzhledem k tomu, ze naše firma uznává výrazně individuální přistup k zákazníkům, jako první sjednáme se zákazníkem osobní schůzku. Ta je čistě informativní a probírají se na ní se zákazníkem jeho představy o výsledném produktu, co od něj očekává a jaké má představy o realizaci. Další krok je na nás. Vytvářime analýzu řešení, která pro zákazníka připadaji v úvahu. Tato analýza nemusí být vždy kompletním řešením požadavků, ale může obsahovat i několik různých řešení potencionálně využitelných zákazníkem. Tyto detaily se proberou na další schůzce, kde jsou prodiskutovány do podrobna možnosti a případné další alterntivy, neboť je na nás abychom zákazníkovi ozřejmili všechny dostupné možnosti realizace jeho přestav. Zároveň je na této schůzce nastíněna rozpočtová politika. Dojde-li ke vzájemné shodě a není-li potřeba dalších zásadních oprav, dostane po této schůzce zákazník kompletní analýzu k prostudování a zároveň i smlouvu.

V okamžiku podpisu smlouvy se zákazník zaváže zaplatit zálohu. V okamžiku, kdy je tato záloha obdržena, rozbíhají se vývojové práce. V průběhu těchto prací už by se nemělo stávat, že zákazník bude přicházet s novými požadavky, neboť to již vybočuje z rámce smlouvy, která byla uzavřena a muselo by to být řešeno jako změna stávající smlouvy. V průběhu celého vývoje i po jeho dokončení dochází na naší straně k testováni výsledného produktu. Po jeho ukončení je produkt uvolněn pro nasazení u zákazníka. V té době se rozbíhá implementačni a konzultačni péče. Tato péče obnáší případnou instalaci a nastavení všech potřebných periferií, je-li to třeba a zároveň zaškolení pracovníků, kteří mají s produktem pracovat. Školení probíhá tak, aby se co nejméně narušil chod firmy a proto se slaďuje s managemetnem firmy a přizpůsobuje se jeho požadavkům. V okamžiku, kdy je implementace dokončena a zákazník dostal vše podle analýzy přiložene ke smlouvě je vystavena faktura a celý obchod je uzavřen.

Tento postup lze brát jen jako obecný a může se lišit případ od případu, neboť jak již bylo řečeno na začátku, firma vyznává silně individuální přístup k zákazníkovi a z tohoto důvodu se celý tento process přizpůsobuje přáním a potřebám zákazníka. Jako individuálni případ řešeni lze například uvést případ, kdy zákaznik přisel s představou o cílovem informačním systemu, ale s nejasnou možnosti ufinancovaní, respektive, nebyl si jist, zda mu výsledný produkt dokáže poskytnout vše, co od něj očekává. Na první schůzce jsme si ujasnili možnosti a nastínili řešení, jehož výsledkem bylo, že se vytvořil návrh podle maximální funkcinality, kterou zákaznik vyžadoval a zároveň se nastínila možnost postupného financování, kdy zákazník již na začátku vymezil priority pro jednotlive moduly informačního systemu a určil posloupnost jejich důležitosti. Moduly byly realizovany postupne, v průběhu několika měsíců v závislosti na tom, jak zákazník zjišťoval, co vše mu informační systém může poskytnou a byly placeny vždy za ten který konkrétní modul. Zákazník měl kdykoliv možnost říci dost, další rozvoj se realizovat nebude a systém by ho nestál ani korunu navíc, ale zároveň věděl, že pokud jeho přáni nevybočí z původního návrhu, tak jak byl analyzován na začátku, tak jádro jeho systému je na toto doplňování modulu připraveno.

Budeme se opakovat, ale zákazník je vždy až na prvním místě. Splníme-li požadavky zákazníka a budeme se podílet na akceleraci jeho podnikatelského růstu, je to i pro nás dobré znamení, neboť jen spokojený zákazník se k nám vrátí. Jsme si toho vědomi a spokojenosti zákazníka podřizujeme téměř vše…